top of page

OM OSS

Rett_hjem_020.jpg

Rett Hjem Arkitekter og vårt søsterselskap Uniarch har vokst organisk på grunn av våre kunders stadig økende oppdragsmengde. Veksten har skjedd kontinuerlig fra juni 2011 og fram til i dag.
Rett Hjem arkitekter spesialiserte seg tidlig på leilighetsbygg bygget med moduler av trevirke. Mange av våre bransjekolleger anså modulbygg som en begrensning av friheten som arkitekturfaget i utgangspunktet har og skal ha. Vi så de samme utfordringene, men innså tidlig at den generelle utviklingen i samfunnet, opp mot «plattform og modulbasert»  produksjon, også ville utgjøre en stor del av bygge industrien. En av våre viktigste mål ble tidlig definert til at «våre» modulbygg ikke skulle skille seg ut fra bygg bygget på tradisjonelt vis. Ett av våre andre mål, kanskje det viktigste, er funksjonalitet i «alle rom». Sagt med andre ord, hvis et spesifikt areal er definert inn i et bygg skal dette kunne brukes på en hensiktsmessig og trygg måte. I dag, med våre 15 kolleger, prosjekterer og tegner vi alle typer boligbygg med og uten næringsareal. Uten helt å være klar over hva dagens fokus på bærekraft skulle bli når vi etablerte oss i 2011, har vi siden oppstarten vært «fødselshjelp» til et stort antall leilighetsbygg av den mest bærekraftige sorten.

Det skal vi fortsette med.

geir signature.jpf

En arkitekt burde like å spasere, fordi når man går får man rom til å tenke fritt. Mange av disse tankene kommer fra inntrykkene byen gir. En by består ikke kun av signalbygg, kirker, museer og så videre. Byer er resultatet av tidens mange lag hvor hvert lag er et resultat av historiske og kulturelle behov. 

Jeg ser på det som arkitektens oppgave å fullt forstå sjelen til et sted her og nå, og se hvordan prosjektet kan løse utfordringer også i fremtidens perspektiv. God arkitektur skapes når man tar hensyn til detaljløsninger, gjennomtenkte materialvalg, tilpasning til den urbane kontekst og økonomien i prosjektet. 

En bygning kan kun overleve hvis man sikrer bruken av den gjennom tiden. Det er derfor det er viktig at valgene vi tar kommer fra ideen om å positivt bidra til livene til menneskene som vil bruke og bo i disse rommene. Arkitektur er et sosialt verktøy.

VALERIO SIGN.png
VALERIOO_edited.jpg
IMG_8232_2_edited.jpg
IMG_8238.JPG
IMG_8355.JPG

Rett Hjem Arkitekter er et samlet, dynamisk og internasjonalt team som, bevisst på mangfoldet i verden, prøver å finne en universell form til forbedring. Vi er ivrige etter å utnytte mangfoldet som kommer fra våre identiteter og erfaringer. Imidlertid er ikke utviklingsprosessen bare ledet av teamets indre styrke: et betydelig bidrag kommer også fra utsiden.

 

I dag er ikke en arkitekt en uavhengig enhet, men samarbeider med en gruppe andre eksperter. Den nye arkitekturen kommer ikke bare fra designerens visjon, men er også diktert av påvirkningene fra mange relaterte aktører. Arkitektur kombinerer mange områder, og utviklingen er en kompleks prosess. Et resultat av samspill mellom arkitekten, investoren, myndighetene og en rekke fagpersoner som sikrer at det resulterende prosjektet er trygt, funksjonelt, koblet til omgivelsene og miljøvennlig. 

 

Vår oppgave er å finne den beste kombinasjonen av faktorer for å skape god arkitektur. Vi er ivrige etter å være åpne for nye ideer og fleksible overfor foreslåtte løsninger. Utviklingsprosessen er en konstant utfordring. Utveksling av informasjon, bruk av ny teknologi, presis kommunikasjon og, fremfor alt, vår kreativitet former den optimale versjonen av et gitt rom og dets bruk.

bottom of page