top of page
2021.11.08 Teknikken -3d cover picture.png

TEKNIKKEN SØR
KONKURRANSE

obrazek JPEG-3F6F508BF31B-1.jpeg
Image2.png
Kategorier
Konkurranse, Grønnsakhage, Lekeplass, Trimpark, Hage for aktiveter, Torg
Tiltak
Boligbygg
Plass

Rogalandsgata 44, Stavanger, Norge

Størrelse
6 279m2, 102 boenheter
Byggemåte
Modulbygg

Teknikken Sør har med sin sentrumsnære, trafikkstille, solrike og nærhet til offentlig kollektiv transport, iutgangspunktet alle muligheter til ålykkes som etsvært positiv bidrag til boligutvikling/ fortetting i Stavanger by.  Utsikt 360` på en liten høyde, med optimale lys og solforhold, er unikt i en by.

legend.jpf
legend.jpf
legend.jpf
plan.jpf
3_001.png
1_000.png

Beboersammensetning. Vår erfaring rundt beboersammensetning i et prosjekt beror på leilighetssammensetning. For å oppnå størst mulig diversiteti beboersammensetningen er det valgt et stort mangfold av leiligheter. Størrelsene varierer fra 38 til 123 m2.

Arkitektur. Vi har valgt å utnytte tomtens egenskaper til fulle ved å plassere bebyggelsen sentralt på tomten i en konsentrert sirkulær form.Bebyggelsen er planlagt som 3 små punkthus i henholdsvis 4, 5 og 6 etasjer. Det høyeste bygget et plassert nærmest blokka på nabotomten i vestog den laveste i 4 etasjer mot bebyggelsen mot øst. Alle 3 byggene er plassert så langt som muli g inn mot midten av tomten. En oppnår på dennemåten et sentralt torg (nr 1 på illustrasjonsplan) der beboere kan møtes ute, delvis under overbygde fellesareal med etablerte sittegrupper. For ytterligere sosial bærekraft utendørs er det planlagt en trimpark (7), lekeplass (6), urte og grønnsakshage (12), felles takterrasse (13), og eksklusivtuteareal for bofellesskapet (3). I tillegg rommer tomten udefinerte, relativt store grøntareal.

Når det gjelder innendørs møteplasser er dette planlagt plassert inn mot torget i 1 etg, i hus A og B. Ett av de 3 fellesarealene har kjøkkeninnredning.«Stuene» er også planlagt med nødvendige toalettfasiliteter. Plasseringen er valgt for at beboerne har visuell kontakt med stuene uten å oppsøkearealet, i ens ærend, for å orientere seg om det er i bruk. Beboerparkering er planlagt i P-kjeller. Her vil det både for praktiske og sosialrelaterteformål, etableres vaskeplass for bil, sykkel og hund.

Bofelleskapet har eksklusiv skjermet hage. Det er også tilrettelagt for adkomst til alle de andre ute og innendørs fellesareal, med sine tiltenkteaktiviteter. Dette er imøtekommet gjennom plassering av bofellesskapets leiligheter og fellesareal, for at beboere skal kunne ta del i den generellesosialiseringen i prosjektet.

Estetisk er det planlagt en tilnærmet saltaks profil, ytterkledning i trevirke og vektlegging på at hver enkelt leilighets balkong skal ha minst enskjermet side for å beskytte mot vind og regn. «Utenpåhengte, uskjermede» balkonger har erfaringsmessig mye mindre «brukertid» versusskjermede.

2_000.png
bottom of page