top of page
2021.11.08 Teknikken -3d cover picture.png

TEKNIKKEN SØR
KONKURRANSE PROSJEKT

obrazek JPEG-3F6F508BF31B-1.jpeg
Image2.png
Kategori
Konkurranseprosjekt, Grønnsakshage, Lekeplass, Trimpark, Hage for aktiviteter, Torg
Tiltak
Boligbygg
Sted

Rogalandsgata 44, Stavanger, Norge

Størrelse
6 279m2, 102 boenheter 
Byggemåte
Modulbygg

Teknikken Sør,  har med sin sentrumsnære, trafikkstille, solrike og nærhet til offentlig kollektiv transport, i utgangspunktet alle muligheter til å lykkes som et svært positivt bidrag til boligutvikling/fortetting i Stavanger by. Utsikt 360` på en liten høyde, med optimale lys- og solforhold, er unikt i en by. 

legend.jpf
legend.jpf
legend.jpf
plan.jpf
3_001.png
1_000.png

Beboersammensetrning. Vår erfaring rundt beboersammensetning i et prosjekt beror på leilighetssammensetning. For å oppnå størst mulig diversitet i beboersammensetningen er det valgt et stort mangfold av leiligheter. Størrelsene varierer fra 38 til 123 m2.

Arkitektur. Vi har valgt å utnytte tomtens egenskaper til det fulle ved å plassere bebyggelsen sentralt på tomten i en konsentrert sirkulær form. Bebyggelsen er planlagt som 3 små punkthus i henholdsvis 4, 5 og 6 etasjer. Det høyeste bygget er plassert nærmest blokka på nabotomten i vest og den laveste i 4 etasjer mot bebyggelsen mot øst. Alle 3 byggene er plassert så langt som mulig inn mot midten av tomten. En oppnår på den måten et sentralt torg (nr 1 på illustrasjonsplan) der beboere kan møtes ute, delvis under overbygde fellesareal med etablerte sittegrupper. For ytteligere sosial bærekraft utendørs er det planlagt en trimpark (7), lekeplass (6), urte- og grønnsakshage (12), felles takterrasse (13) og ekslusivt uteareal for bofellesskapet (3). I tillegg kommer tomtens udefinerte, relativt store grøntareal.

Når det gjelder innendørs møteplass er dette planlagt inn mot torget i 1.etg, i hus A og B. Ett av de 3 fellesarealene har kjøkkeninnredning. "Stuene" er også planlagt med nødvendige toalettfasiliteter. Plasseringen er valgt for at beoberne har visuell kontakt med stuene uten p oppsøke arealet, i ens ærend, for å orientere seg om det er i bruk. Beboerparkering er planlagt i P-kjeller. Ger vil det både for praktiske og sosialrelaterte formål, etableres vaskeplass for bil, sykkel og hund.

Bofellesskapet har ekslusiv skjermet hage. Det er også tilrettelagt for adkomst til alle de andre for ute- og innendørs fellesareal, med sine tiltekte aktiviteter. Dette er imøtekommet gjennom plassering av bofelleskapets leiligheter og fellesareal, for at beboerne skal kunne ta del i den generelle sosialiseringen i prosjektet.

 

Estetisk er det planlagt en tilnærmet saltaktsprofil, ytterkledning i trevirke og vektlegging på at hver enkelt balkong skal ha minst en skjermet side for å beskytte mot vind og regn. "Utenpåhengte, uskjermede" balkonger har erfaringsmessig mye mindre "brukertid" verus skjermede balkonger.

2_000.png
bottom of page