top of page
Picture 1.png

LURAHØYDEN

LURAHØYDEN EAST FACADE.png
Fasade Øst
LURAHØYDEN WEST FACADE.png
Fasade Vest
image.png
Picture 3.png
_344897592 fav.jpg
LOGO.png
NHP-Logo-re-250.png
Kategorier
Landskap, Arkitektur, Boligbygg, Lekeplass, Detaljer, Rekreasjonsområde
Tiltak
Boligbygg
Status                                            
2017 - Bygget
Plass

Stavangerveien 36, Sandnes, Norge

Størrelse
7 485m2, 86 boenheter 
Byggemåte
Modulbygg
Oppdragsgiver

OM

Lurahøyden er en unik kombinasjon av kontorer, butikker, helsetjenester og boliger. Det har en gunstig beliggenhet i sentrum av Sandnes med lett tilgang til hovedferdselsårer, sykkel- og gangveier, samt til det store skogsområdet i sør. Boligblokkene ligger på toppen av en kommersiell førsteetasje, adskilt fra det pulserende bylivet. I kjelleren er det anlagt en stor parkeringsplass som sikrer hver beboer sin egen parkeringsplass. Utearealene i andreetasje består av private terrasser, felles grøntområder og lekeplass, som tilrettelegger for et godt sosialt liv mellom naboene som bor der. 

  

Det første byggetrinnet består av et volum med 42 leiligheter. Størrelsene rangerer fra de minste leilighetene med ett soverom på 47 m², til romslige leiligheter på 104 m² med to soverom. Alle har sør- eller sørvestvendt stue. En liten fellesleilighet på hageplan gir beboerne mulighet til å ta del i fellesskapet.  

 

Hovedidéen med fasadens visuelle aspekt er på en side å holde formen enkel og konsekvent, og på en annen side å unngå monotoni. Naturlige treplanker og lys kledning harmonerer med de omkringliggende bygningene. Fasadens mørke kledning etterligner den grå mursteinen som brukes i 1. etasje. Dette gir et harmonisk forhold mellom de kontrasterende fargene og gir hele strukturen et lett utseende.  

 

Fasadene har ulike funksjoner. Den utvendige svalgangen mot øst har flere møteplasser i form av trekanter, slik at beboerne kan ha et tettere sosialt samvær. Disse trekantene er delvis omsluttet av semitransparente paneler, hvis hovedfunksjon er å skape mer privatliv og være en barriere mot støy og vind, samtidig som de slipper gjennom nok lys. Dette skaper et uregelmessig, men sammenhengende mønster på østfasaden. Vestsiden er rettet mot den felles takhagen. De fleste balkongene er også plassert på denne siden på grunn av lys. Store vindusflater og lyse vegger sørger for at solstrålene trenger inn i leiligheten og gir en varm og behagelig atmosfære. For å sikre tilstrekkelige støyegenskaper er en del av balkongene innglasset. Glassveggene over rekkverket har en sammenleggbarhetsfunksjon som gjør det mulig å åpne de innglassede balkongene. En lignende løsning er også brukt på gallerisiden mot nor, som ligger i nærheten av en trafikkert vei. 

2016
bottom of page