top of page
Rev.0 2016.09.16  JL Lørenskog Pic# 6.jp
log0.png
LØRENSKOG PLAN.png
5d1d17662b1f2b21e640f315_sbo_hovedlogo_f
Plan

LØRENSKOG

Kategorier
Landskap, Arkitektur, Boligbygg, Studentbolig, Vinterpark
Tiltak
Boligbygg
Status                                            
2016 - Volumstudie
Plass

Ødegårds vei 14, Lørenskog, Norge

Størrelse
14 111m2, 129 boenheter
Byggemåte
Modulbygg
Oppdragsgiver
LØRENSKOG SECTION.png
Snitt
LØRENSKOG WEST FACADE.png
Fasade - Vest
LØRENSKOG SOUTH FACADE.png
Fasade- Sør

OM

Lørenskog-prosjektet er en del av et større arkitektonisk konsept - Lorenskog Vinterpark, som ligger i et fjellområde i nærheten av Oslo. Dette komplekset består av en overbygd skibakke (den første i sitt slag i Norge), som er det viktigste elementet, og en rekke komplementære fasiliteter, som et kommersielt senter, et treningssenter, et hotell og et boligområde. 

 

Prosjektet for boligdelen ble tydelig definert i en plan som stilte en rekke ideologiske, arealmessige og formingsmessige krav. Den andre faktoren som er mest avgjørende for utformingen av de nydesignede objektene, er terrengets topografi. Bygningenes plassering i en fjellskråning med betydelige høydeforskjeller på opptil et titalls meter tvang frem mange uvanlige romlige løsninger og påvirket formen i betydelig grad. 

 

Den massive bygningen har en langstrakt form som klatrer oppover i takt med åsen den er plassert på. Den organiske og uregelmessige formen smelter sømløst inn i åslandskapet. Variasjonen i høyden på de enkelte bygningene, de ujevne takene og utsiktsterrassene gjentar og forlenger åskammens linjer. Åsen har skråninger både nord-sør og øst-vest, og bygningen fremstår på grunn av dette på ulike måter og sees i ulik utstrekning fra hver side. Bygget etterligner terrengets ujevnheter og uregelmessigheter, og resulterer i en arkitektur som unngår monoton rytme eller gjentakelser i fasaden. Selv om helheten har en kompakt og solid fremtoning, er den ikke stiv i formen, takket være variasjonene i inndelinger og individuell utforming av ulike elementer i prosjektet. 

.

loader,gif
bottom of page