top of page
2016.10.25- JL Rev. D Prost Castbergs  P

PCV 6

LOGO.png
PCV 6 WEST FACADE.png
Fasade vest
PCV 6 EAST FACADE.png
Fasade øst
PCV 6 PLAN.png
Plantegning
PCV 6 NORTH FACADE.png
Fasade nord
Kategorier
Landskap, Arkitektur, Rekkehus, Rekreasjonsområde
Tiltak
Rekkehus
Status                                            
2016 - Skisseprosjekt
Plass

Prost Castbergs veg 6, Trondheim, Norge

Størrelse
620m2, 4 boenheter 
Byggemåte
Plassbygget
Oppdragsgiver
logo_edited_edited_edited.png
OM 

Et prosjekt med fire rekkehus ligger i et av de mest attraktive boligområdene i Trondheim: Berg. Tomten ligger på noen få meters høyde, med utsikt over det tilstøtende universitetsområdet - NTNU og de omkringliggende grøntområdene. En ubestridelig fordel med denne beliggenheten er også nærheten til historiske ‘Midtbyen’ (bysentrum) og infrastruktur for transport. Adkomsten til tomten skjer via en trygg, privat vei som har direkte forbindelse til en sykkelsti. Takket være denne løsningen har tomten, som ligger i hjertet av bydelen, perfekt forbindelse til hovedgatene, samtidig som den ikke er utsatt for mye støy eller tungtrafikk. En annen fordel med dette området er den vennlige karakteren og den lite ruvende arkitekturen til de omkringliggende eneboligene, samt den vakre naturen i området. Bevaring av strøkskarakteren og den eksisterende urbane strukturen var to av de viktigste faktorene som ble tatt i betraktning under designprosessen. 

 

Den nye arkitekturen tar ikke bare hensyn til byggegrensene som er pålagt av Byplankontoret, men også til skalaen og høyden på de omkringliggende bygningene og områdets egenskaper. Husenes plassering, som en kaskade nedover den kuperte bakken er et resultat av terrengets form og naturlige helning, mens bygningenes størrelse og skala er en effekt av reguleringsbestemmelser og design som sikter på en optimal plassutnyttelse. Den kreative transformasjonen av funksjonalismens typiske trekk har skapt en arkitektur som uttrykker samtidens trender og preferanser. Dette prosjektets særegne variant bærer preg av moderne estetikk og de nyeste teknologiske fremskrittene. Resultatet et et troverdig tidsdokument.  

Rene former, flate tak, store vinduer, takterrasser og enkle fasader uten ornamenter - som er så typiske for den tradisjonelle funksjonalismen - har fått en helt ny karakter. I den representative nordlige fasaden er hovedinngangene til bygningene tydelig markert. De markeres ikke bare av veggmaterialet - en mørk naturstein - men også av en skulpturell utforming av en spiraltrapp rett over dem. Trappens flytende, organiske linje står i sterk kontrast til bygningens enkle og kubiske struktur. Dessuten har trappene som fører til takterrassen dobbel funksjon – de leder opp til neste etasje samtidig som bunnen av dem utgjør en beskyttende takløsning over inngangsdøren på bakkenivå. Trappenes plassering var viktig for å ikke begrense funksjonaliteten og plassen til andre rom i boenhetene. Veggen rundt trapperommet har små, vertikale åpninger som danner en interessant, romlig form. Det skaper et uvanlig lysspill om kvelden.  

 

En lignende type mellomsone - mellom det indre og det ytre rommet - ble utformet på motsatt side av bygningen. Det er på sørveggen hvor balkongene er kledd med hvite bånd. De er i tillegg innkapslet med bevegelige glasspaneler som beskytter mot eventuell støy. De store vinduene åpner bygningen mot utsiden og gir den enkle bygningen dybde, samtidig som de deler opp den solide formen på en interessant måte.  Balkongene på den sørlige veggen åpner opp mot en langstrakt utsikt, noe som øker de estetiske kvalitetene og forbedrer oppholdsrommet optisk. Fasadene er et viktig element som vever den nye arkitekturen og omgivelsene sammen. 

 

Hvilke materialer som brukes, er avgjørende for den nye bygningens endelige karakter og uttrykk. De hvite rammene som omslutter enhetene, skaper en interessant kontrast til resten av materialene. Den nesten svarte sandsteinen, de mørke vinduskarmene og trekledningen som er holdt i en varm bruntone, refererer til de tradisjonelle bygningene rundt. Takket være disse løsningene er objektet ikke en fremmed, solid form i det tradisjonelle rommet, men et integrert element som skaper en slags bro mellom tradisjonell og moderne arkitektur. Konsistens og stilistisk sammenheng, som kombinert i dette prosjektet, skaper et komfortabelt og funksjonelt oppholdsrom og danner en ny mosaikk i byen. 

2016.10.19- JL Rev. D Prost Castbergs  Picture #1b vis.jpg
5_edited.jpg
SV1_edited.jpg
2016.10.19- JL Rev. D Prost Castbergs  P
bottom of page